Adı Bende Saklı

Yansiklopedi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Adı Bende Saklı, Sezen Aksu'nun Alparslan Türkeş ve ülkücü hareket için bir arkadaşı ile birlikte yazdığı şiir ve ona bestelenmiş şarkı.

Sezen Aksu, katıldığı bir televizyon programında şarkının bazı sözlerini îzah etti.

Şarkının Sözlerinin Anlamları[düzenle]

"Bölünür Sancı’yla uykular"[düzenle]

Bölünür sancıyla uykular

"Bölünür sancıyla uykular" mısrâsıyla, Emine Işınsu'nun Dursun Önkuzu'yu anlattığı Sancı romanına ve Dursun Önkuzu'nun hayâtına gönderme yapıldı. Sanatçı, Dursun Önkuzu'nun katledilmesinin, Alparslan Türkeş'in liderliğini yaptığı ülkücü hareketin kemikleşmesinde önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi.

"Gökte ay on dört ben dolunay"[düzenle]

Gökte ay on dört ben dolunay

Sanatçı, bu dize ile ülkücülerin önemli sembolü dolunayda uluyan kurta işâret ettiklerini belirtmektedir. Kurt, bir efsâneye göre Türkleri tutsaklıktan kurtarmak için Tanrı tarafından gönderilen akıllı bir hayvandı, Türkleri, Ergenekon kafesinden dışarı çıkarmıştı. Bu yüzden ülkücüler için değerli bir hayvandır.

"Uzak diyarlarda evli barklı, mutluluk en çok onun hakkı"[düzenle]

1960 darbesini gönülden destekleyen Aksu'ya göre, Darbe'nin sembolik sîmâsı Türkeş'in Hindistan'a sürülmesi acı bir olaydı. Türkeş âilesi ile birlikte Delhi'ye gönderildi. Mutluluk, 1960 darbesinin kahramanlarından birisi olan Alparslan Türkeş'in hakkıydı. Sezen Aksu, darbecilerin onu arkadan hançerlemesinin unutulmamasını, şarkılarda yâd edilmesini istiyordu.

Sezen Aksu, "bark" kelimesi ile aynı anda hem Alparslan Türkeş'in Delhi'deki meskenine hem de canidae familyasından bir hayvan olan kurtun çıkardığı sese benzediği için yine canidae familyasından başka bir hayvan olan köpeğin havlamasının çıkardığı sesin İngilizce'deki karşılığı olan bark kelimesine gönderme yaptığını dile getirmektedir.

"Bana ayrılığı sordular, dedim âfet, yangın dedim kar"[düzenle]

Şarkının bu dizesinde Sezen Aksu, Alparslan Türkeş'in cenâzesinin kılındığı 8 Nîsan 1997 târihine gönderme yaptığını açıkladı. 8 Nîsan günü Türkeş'in cenâzesinin kılındığı Ankara'ya ani bir kar yağışı bastırdı. Dizede geçen ayrılık, Türkeş'in ölümüydü. Dizedeki âfet, onun ölümünden iki sene sonra gerçekleşecek olan büyük 17 Ağustos 1999 Felâketi'ydi. Dizede geçen kar ise 8 Nîsan 1997 günü Ankara'yı basan kar yağışıydı.