Almanya

Yansiklopedi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kutsal Türk-Cermen İmparatorluğu
Heiliges Türkisch-Deutsches Reich
Holy Turkish-German Empire
Bayrak Arma
(Bayrak) (Arma)
Sloganı: Islamisten aller Länder, vereinigt euch!
Bütün ülkelerin İslamcıları, birleşin!
Konumu
Resmi Dili Almanca, Türkçe
Dini İslam
Hükümet Şekli Paramilitarist Federal monarşi
Kayzer Friedrih Grünberg
Şansölye Kristof Daum
Başkent Kuzey Berlin (Berlin in Berlin)
Başlıca Şehirler Amburg, Krankkurt, Göttingen, Dübeldorf, Düzbug, Kölnistan
Yüzölçümü 3.570.210.000.000.000 mm²
Nüfus (2023 itibariyle) 100 milyon
Ulusal Marşı ''Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frau'n

Denn deutschen Autos können wir vertrau'n''

Ulusal Kahramanı Ludwig von Langeschlange
Uluslararası Kahramanı Adolf Hitler, Pandick XVI
Tarihsel Gelişimi M.Ö. 2000: Cermenlerin Türeyişi

M.Ö. 1900: I. Kuşak Türk Göçü (Sümerler)
M.Ö. 1950: Yeni Ortadoğu Devleti (Al-Amannu Eyaleti)
M.Ö. 1800: II. Kuşak Türk Göçü (Etrüskler)
M.Ö. 1750: I. Galaktik Türk İmparatorluğu (Germiyanoğulları Beyliği)
M.Ö. 1000: Kelt Akınları
M.Ö. 867: Büyük Cermen Krallığı
M.Ö. 750: Dünya Kavimler Savaşı
M.Ö. 550: Got İstilası
(Götingen Dönemi)
M.Ö. 500: Sakson İstilası
(Saksogen Dönemi)
M.Ö. 450: Saksogot İmparatorluğu (Saksogötingenreich)
M.Ö. 400: III. Kuşak Türk Göçü (Skitler)
M.Ö. 300: Saksogot Krallığının Yıkılması (Berlin’in Skitler’ce Fethi)
M.Ö. 250: Ostrogot Krallığı (doğu)
Vizigot Krallığı (batı)
450: IV. Kuşak Türk Göçü
(Kavimler Göçü)
Büyük Hun Konfederasyonu (Germanya Aryan Hakanlığı)
666: Avrupa Satanik Hıristiyan Birliği
843: Kutsal Kâse İmparatorluğu (I. İmparatorluk)
1535: V. Kuşak Türk Göçü
1800: Fransız İşgali (Fransalmanya)
1840: Deutsches Reichsliga 1850: Rusya İmparatorluğu
1920: Turanocermen İmparatorluğu
1921: VI. Kuşak Türk Göçü
1923: Fransız İşgali(Fransa İmparatorluğu)
(I. Almanya Enkazı)
1939: Deutsches Großenreich
(III. İmparatorluk)
1940: Deutsches Megagroßenreich
1942: Deutsches Galactischenreich
1945: II. Almanya Enkazı
1949: Asosyalist Almanya (doğu)
Anti-sosyalist Almanya (batı)
1960: VII. Kuşak Türk Göçü
Kuzey Berlin Türk Cumhuriyeti
1990: Almanya Birleşik Devletleri
2000: Kutsal Türk-Cermen İmparatorluğu

Para Birimi Mark öldü, Hayl Oyro!
Demografik Yapı%40 Türk

%35 Cermen
%10 Sakson
%10 Got
%5 Arap

İthal Ürünleri
İhraç Ürünleri .


Kutsal Türk-Cermen İmparatorluğu ya da kısaca Almanya (Almanca: Heiliges Türkisch-Deutsches Reich), Orta-Batı Avrupa’da yer alan bir İslam devletidir. Doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, batısında Lüksemburg, Belçika, Fransa ile komşudur. Avusturya, Hollanda, Danimarka, İsviçre gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler de imparatorluğa bağlı özerk devletler statüsündedir. Nüfusunun yarısını Türkler, yarısını da Almanlar oluşturur. Almanya, 2000 yılında kurucu üyesi olduğu AB’den ayrılarak Bosna-Hersek, Arnavutluk ve İspanya'nın katılımıyla Avrupa İslam Birliği’ni kurmuştur.


Almanya Adının Kökeni

4. Dünya Savaşı'nda Almanya. Kafanızı Polonya yönüne çevirdiğiniz zaman Türkiye'nin bir ilini rahatça görebilirsiniz.

Almanya, Almanların yaşadığı ülke anlamına gelen Almancadan bozma bir sözcüktür. Alman adı ilk olarak Roma baskısından kaçarken yanlışlıkla Cermen topraklarına giren Galyalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Julius Sezar’ın gazabından kaçarak doğuya giden tavuk-tanrıcı Galyalılar bir süre sonra karşılarında askeri tatbikat yapan tam teçhizatlı Cermen savaşçılarını bulmuşlar, Roma ordusu arkalarından geldiği için geri dönememişler ve korkudan oldukları yere çökmüşlerdir. Galyalılarla ilk defa karşılaşan cesur Cermen savaşçılar, karşılarında tavuklar gibi yere tüneyen ve korkudan tir tir titreyen bu insanları görünce onlarla dalga geçmişler ve epey eğlenmişlerdir. Galyalılar şaşkınlıkla kendilerine kim olduklarını sorduklarında da alaylı bir şekilde “Wir sind Alle Mann” (Biz erkeğiz) diye cevap vermişler, sonra da göğüslerini yumruklayarak gururla hepsi birden “Alle Mann, Alle Mann!!!” diye bağırmışlardır. İşte Galyalılar bu olaydan sonra Cermenlere “Allemann” demişler, Alman adı daha sonraları diğer dillere de aynı şekilde geçmiştir. Bu nedenle bu isim sadece yabancılar tarafından kullanılmaktadır. Öyle ki Almanlar kendilerine hiçbir zaman Alman dememişler, bunun yerine Cermen, Got, Deutsch adlarını kullanmışlardır.


Tarihçe

Cermenlerin atası Garkmann'ın tahrip ettiği köyü tasvir eden XI. yy'a ait bir ortaçağ minyatürü. (Berlin Müzesi, Berlin) Efsanelerde anlatılan bu olay Almanların tarihteki ilk yıkımıdır.

Karanlık çağlar boyunca ormanlarla kaplı olan Almanya’da ilk yerleşimler M.Ö. 2000 yılında Cermen kabilelerin ortaya çıkmasıyla başlar. Cermen türeyiş efsanesinde Cermenlerin atası olan Garkmann’ın mantar gibi yerden türediği anlatılmaktadır, yani ilk Cermen’i doğa kendisi üretmiştir. Zaten Cermen adı da Garkmann isminden gelmektedir. Efsaneye göre uzun zaman önce Almanya’da ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıklar yaşamaktaydı, ancak bu yaratıkların hepsi erkekti, dolayısıyla çoğalamıyorlardı. Bu durumu gören baş tanrıları Odin “Çoğalın, çoğalın da bana daha iyi hizmet edin” diyerek bunlara bir dişi yaratır ve çoğalmalarını emreder, ancak bunların aseksüel davranışlar sergilediklerini görünce sinirlenir. Öfkesine bir türlü hâkim olamayan Odin “Madem çoğalmıyorsunuz o zaman yok olun ipneler sizi. Bende sizin yerinize benim için dünyayı ele geçirecek sizden daha saf yeni bir ırk yaratırım” demiş ve toprağa tohumlarını serperek birkaç denemeden sonra Garkmann’ı yaratmıştır. Garkmann’a ilk iş olarak Odin’in emirlerini yerine getirmeyen bu yaratıkları topluca imha etme görevi verilmiştir. Cermen efsanelerinde Odin’in başarısız olan diğer denemelerinde Polonyalıları, Çekleri ve Slovakları yarattığı ve günün birinde saf olmayan bu halkların da yok edileceği anlatılmaktadır.

Tanrıları Odin’in emirlerini yerine getirerek hızla çoğalan Cermenler kısa zamanda tüm Almanya’ya yayılmışlardır. O çağlarda Avrupa’nın diğer bölgelerinde Animalizm Dönemi (bkz. İtalya, Fransa, Yunanistan) yaşanırken Cermenler diğer Avrupa halklarının aksine ruh sağlıklarını kaybetmemişler, bu nedenle hafızalarını yakın tarihe kadar muhafaza edebilmişlerdir. M.Ö. 1950 yıllarına tarihlenen arkeolojik kalıntılar Cermenlerin bira imalatını keşfederek birahaneler inşa ettiklerini göstermektedir. M.Ö. 1900 dolaylarında başlayan ve günümüze kadar devam eden göçlerle Cermenler kültürel anlamda çağının çok ilerisinde bir ilerleme kaydederek gerçek kimliklerini kazanmışlardır.

Bouncywikilogo.gif
Beğenemedin mi? Mizahi anlayışın yoksa Zıpırpedi'deki Jimbo Hoca'nın müridlerinin Almanya ile ilgili yazdıkları birşeyler var bre zındık!
Çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz - Yansiklopedi Belediyesi BU MADDE ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!
Bu madde yeni keşfedilmiştir ve içeriğinin geliştirilmesi amacıyla Yansiklopedi uzmanları tarafından aralıksız 24 saat çalışmalara devam edilmektedir.
Uzmanlarımız maddeyi ekşitmeden en kısa zamanda tamamlayarak standartlara uygun hale getirmek için geceli gündüzlü çalışmaktadırlar.