Hulk

Yansiklopedi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Osiris için demişler Hâlık,
Hızır için demişler Yaratıcı,
Üzeyir için demişler Allah oğlu Allah

Osiris tapıcısı Hollywood Kriptonluları tarafından üretilmiş bir kurgusal kahraman olan Hulk ("halk" diye okunur), Osiris'e bağlılıklarını arzetmek için Osiris tapıcılarının ürettikleri nice kurgusal yeşillikten birisidir.

Osirisçiler, Allah'ın artık kâinatı yönetmediğine ve âtıl durumda olduğuna inanırlar. Akîdelerine göre, Osiris bütün iyiliği temsil eder (buna en küçük bir yardım veyâ bir yeşil yapraktaki canlılık da dâhildir), Set de bütün kötülüğü temsil eder (birisini incitmek ya da gecenin karanlığının sözde-kötülüğü gibi). Örneğin, başına kötü bir kaza geldiğinde, meselâ ayağın takılıp yere düştüğünde "Kör Şeytan" diyerek, bunu Şeytan'a (Set'e, Ehriman'a) atfetmeyi Türkçe'de teşvik eden, Osirisçi kriptolardır.

Çünkü, onlara göre bütün dünyâda kaos hâkimdi ve bir gün Osiris ortaya çıktı ve dünyâya hayat ve düzen getirdi. Bütün kaotik olayları bu yüzden, Osiris'e bir dâvet olarak görürler. Bu yüzden aynı zamanda kaos tapıcılarıdırlar. Kaosu üretmenin, barışı getirmek için şart olduğuna inanırlar. Burada barış, Osiris'in tecellî ettiği inancını ifâde eder.

Gerçekte -Osirisçilerin anladığı mânâda- var olmayan Set, Üzeyir (Osiris) tapıcısı Kriptonlulara göre dualizmin vazgeçilmez ikilisinden birisi, kötülük tarafıdır.

Set, gerçekte Âdem Baba'nın oğullarından birisidir. Müslümanlar ona Kâbil قابيل der, Hristiyanlar Kain derler. Gerçekten de hâinin tekidir. Allah, -Müslümanların Hâbil هابيل, Hristiyanların Âbil dediği- kardeşini daha çok sevince, onu öldürecek kadar zıvanadan çıkmış birisi olan Hâin, kötülüğün başlangıcıdır. Dünyâda daha Yahudi diye birşey yokken, önceki çağların Osiris tapıcıları bu Set'i kafalarında büyüte büyüte bir tanrıya dönüştürmüşlerdir. O günden beri de ona tapmaktadırlar. Bunlar gerçek Satanistler olup, Satanistlikleri fesatlıklarından zâhir olmaktadır.

Anlatılanlara göre, Âdem Peygamber, Set'in iyi kardeşi öldürmesinden sonra Üzeyir عزير için bir duâda bulunmuştur, bu duâya göre, Âdem, Set'in onu asla öldürememesini, ona zarar verememesini diledi ve Allah da Üzeyir'i (Hızır'ı), Set'ten korudu. Ona ölümsüz bir hayat formu verdi. Artık ne Set ne de başkası Üzeyir'e zarar veremeyecekti. O günden beri Hızır, insanların arasında değişik bir hayat formu içinde dolaşır ve kimse de ona zarar veremez. Kripton gezegeninden gelen bu Yahudi evlatları, kafalarında Hızır'ı büyüte büyüte Allah oğlu Allah demeye kadar varmışlardır efendim. Bu nasıl bir çılgınlıktır.

Hulk'a gelecek olursak, Hulk'ın adı bir kelime oyunudur. Kriptonluların inancına göre Üzeyir, bambaşka bir varlıktır. O, güyâ akl-ı faaldir (Evren'in aktif tanrısı). Bunun için de Arapça الخالق Hâlık kelimesinden kinâye olarak Hulk (halk diye okunur) demişlerdir. Hâlık gerçekte Allâh'ın bir ismidir ama Osiris tapıcısı eski-Yahudiler böyle inanmaz, onlara göre Hâlık, Üzeyir-Osiris-Hızır'dan başkası değildir.

Üzeyir, sâdece MÖ 6. asır civârında yaşamış bir peygamber değildir. O çok yaşlıdır ve hâlâ aramızda dolaşmaktadır. Ama bastığı yerler yemyeşil olmaz. Toprağa hayat vermez, gökten de yağmur yağdırmaz. Yağmuru da Allah yağdırır, toprağa da Allah can verir.İnanılmaz Hulk


Puny Bruce Banner parlak nükleer fizikçi, utangaç, cılız ve içe dönük inatçıdır. Biraz daha az cezalandırılan General Ross, küçük Ordu Gama Bomba projesinde çalıştı. Puny Banner'ın, sıcacıkların piyonu olarak derin sıkıntıları var. Afiş, cezaevi ordusu programı, Afiş satın al gıda, öğrenci kredileri ödemek için çalışmayı kabul eder. Puny Gama Bombası büyük adımlar atıyor. İlk test kadar var. Yaygın yanlış anlaşılma, punton bombasının testi sırasında sivri gama ışını patlamasını engellemek için Dr. Afiş girişimi cezalandırılmamış genç Rick'i nükleer test sitesine doğru dolaştırıyor. Puny Bruce Banner parlak nükleer fizikçi, utangaç, cılız ve içe dönük inatçıdır. Biraz daha az cezalandırılan General Ross, küçük Ordu Gama Bomba projesinde çalıştı. Puny Banner'ın, sıcacıkların piyonu olarak derin sıkıntıları var. Afiş, cezaevi ordusu programı, Afiş satın al gıda, öğrenci kredileri ödemek için çalışmayı kabul eder. Puny Gama Bombası büyük adımlar atıyor. İlk test kadar var. Yaygın yanlış anlaşılma, punton bombasının testi sırasında sivri gama ışını patlamasını engellemek için Dr. Afiş girişimi cezalandırılmamış genç Rick'i nükleer test sitesine doğru dolaştırıyor.


Bastınsa da basmadınsa da farketmez, sen hayat veremezsin
Allah hayat verir sâdece