Irak

Yansiklopedi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

"Sanırım Irak'ın nerede olduğunu biliyorum!"

~ Bush
“Irak Demokratik Cumhuriyeti
Jerrock’n State of America (JSA)
جمهورية الحرب العراق "
Bayrak Arma
(Bayrak) (Arma)
Sloganı: " ORDO AB CHAO" (Kaostan Düzene)
Konumu
Resmi Dili Arapça, İngilizce
Dini Hristislam
Hükümet Şekli Demokratik Anarşi
Cumhurbaşkanı George W. Bush
Başbakan Condoleeza Rice
Başkent Washington D.C.
Başlıca Şehirler Bağdat, New York, San Fransisco
Yüzölçümü 4.383.170.000 cm²
Nüfus (2023 itibariyle) 13 milyon
Ulusal Marşı “Jerrock’n Roll”
Ulusal Kahramanı
Uluslararası Kahramanı Saddam Hüseyin
Tarihsel Gelişimi M.Ö. 4000:Şehir Devletleri (Ur ve Tümör Şehri)

M.Ö. 3500: Sömürmenler Uygarlığı (Ar-Ak)
M.Ö. 3000: Sakatlar Uygarlığı (Ur-Ag)
M.Ö. 1950: Basurlular Devleti (Basururag)
M.Ö. 1770:I. Mobil İmparatorluğu (Baarak)
M.Ö. 1500: Barraklılar Devleti (Barrak)
M.Ö. 1350: Zititler Devleti (Barrakaş)
M.Ö. 750: Dünya Kavimler Savaşı
M.Ö. 700: II. Mobil İmparatorluğu (Barrakuku)
M.Ö. 539: Pers İmparatorluğu (Darrakiya)
M.Ö. 330: Sikender İmparatorluğu (Yrakion)
150: Roma İmparatorluğu (Ierrachia)
450:I. Galaktik Türk İmparatorluğu (Tırakeli)
650: Susamiler Devleti (Trakistan)
830: Irak Sosyalist İslam Cumhuriyeti (Yerütrak)
1250: Haşhaşiler Devleti (El-Yerak)
1514: II. Galaktik Türk İmparatorluğu (Yerak Vilayeti)
1918: İngiliz Konfederasyonu (Jerrock Devleti)
1950: Jerrock Cumhuriyeti
1971: Irak BAAS Cumhuriyeti (III. Mobil İmparatorluğu)
2003: ABŞB işgali
2013: DHKP-C işgali

Para Birimi Irak Doları (JSD)
Demografik Yapı%30 Araboamerikan

%20 Arabosakson
%20 Türk
%10 Türkoarap
%10 Persoarap
%5 Afroarap
%5 Arap

İthal Ürünleri Asker, Karapara
İhraç Ürünleri Terör, Uyuşturucu


Irak ya da Irak Demokratik Cumhuriyeti (İngilizce: Yerrock’n State of America) Ortadoğu’nun tam ortasında bulunan tam bağımsız bir Amerikan kolonisidir. Türkiye’nin de güney sınır komşusu olan Irak, batısında Suriye ve Ürdün, doğusunda İran, güneyinde Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi zengin Arap ülkeleriyle komşu olmasına rağmen çok fakir bir ülkedir. Bu sefalete 2000 yılında Irak Halk Meclisinin ülke ekonomisini canlandırmak için çıkardığı “toprakların yabancılara satılmasına izin veren” bir kanun neden olmuş ve ülke toprakları birer ikişer yabancılara satılmaya başlanmıştır. Bunun üzerine çok bereketli topraklara sahip bulunan ve en önemli gelir kaynağı yeraltı zenginlikleri olan Irak’ın tüm yeraltı kaynakları (yer üstündeki her şey de dâhil olmak üzere) 2003 yılında ABD tarafından bedelinin sonradan ödenmesi şartıyla satın alınmıştır. Ancak bu alış verişten sonra ABD kağıt üzerinde Irak topraklarının %51’ini satın almış göründüğü için hukuksal olarak Irak’ın yeni sahibi sayılmış ve Irak hükümetine olan tüm borçları silinmiştir. Ayrıca satın alınan toprakların taşınmaz olduğunun kanunda belirtilmediği öne sürülerek tüm topraklar köküyle birlikte Amerika’ya taşınmış ve Havai açıklarında “Iraklion” adında bir ada oluşturulmuştur. Bu nedenle bölgede bugün hiçbir şey yetişmemektedir ve hiçbir şey çıkarılmamaktadır. Birleşmiş Milletler böyle bir anlaşma yapıldığı için olayda uluslararası hukuka göre Irak’ın toprak bütünlüğünü bozan bir neden görülmemiştir. Bugün toprakların %49 hissesini hala ellerinde bulunduran Iraklılar Amerikalılarla ortak olarak ve Amerikan korumasında bağımsız bir şekilde yaşamaktadırlar. Amerika'nın ortaklığıyla 2003 yılında "BAAS Cumhuriyeti", "Irak Demokratik Cumhuriyeti" adıyla yeniden tesis edilmiştir.

Irak Bağımsız Devleti, Afrika yakınlarındaki Sahara Çölü'nde bulunan bir ateş yakma bölgesidir. Bir zamanlar Saddam Hüseyin, Usame bin Ladin ve diğer Müslümanların eviydi ve dünya barışı için büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Bundan dolayı, Bush ailesi ve Amerika, başka bir seçenek olmaktan çıkmıştı, ama onunla ilgilenmek, petrolünü çalmak, askeri üsler kurmak ve diğer bencil nedenler, basit Irak halklarını yeni bir özgürlük ve sevgi çağına götürdü. Dünya Tarihinin Bu En Büyük Ülkesi, cesurların eviydi. Hiç petrol ile ilgisi yoktu.


İsminin Kökeni

Irak isminin kökeni Sömürmen dilinde "Ur" ve "Ak" sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “Ur-Ak”’tır. Sömürce’de Ur yara, "iltihap, kanlı irin" gibi anlamlara gelir; Ak ise "akmak, kanamak, sızmak" demektir. Böylece Ur-Ak sözcüğünün de “kanayan iltihaplı yara”, “akan kanlı irin” anlamına geldiği konusunda tarihçiler hemfikirdir ancak neden bu ismin kullanıldığı konusunda iki varsayım vardır. Birinci varsayım bölgenin zengin petrol rezervlerinin antik çağlarda kendiliğinden yeryüzüne çıktığını ve o dönem kullanım alanı olmadığı için bu pis kokulu kara sıvının “toprak ananın kanayan iltihaplı yaraları” olduğuna inanıldığını öne sürer. Tarihçilerin birçoğunun kabul ettiği ikinci varsayım ise o dönemden bu yana devam eden savaşlardan dolayı bölgenin “kanayan bir yaraya” benzetilmiş olduğudur.

Sömürmenler döneminden itibaren "Ur-Ag, Basururag, Barak, Barrak, Barrakaş, Barrakuku, Darrakiya, Yrakion, Ierrachia, Tırakeli, Trakistan, Yerütrak, El-Yerak, Yerak" gibi isimlerle anılan bölge en sonunda Irak halini almış, ismin kökenindeki Ur-Ak sözcüğü fazla bir değişime uğramadan bugüne kadar muhafaza edilmiştir.


Bouncywikilogo.gif
Gücüne mi gitti? Mizahi anlayışın yoksa Zıpırpedi'deki bilgi istismarcılarının Irak ile ilgili yazdıkları birşeyler var.